Tipy pre tvorbu úspešných title

Z hľadiska SEO (optimalizácie pre vyhľadávače) sú title veľmi významné. Ich úlohou je (okrem iného) veľmi konkrétne informovať návštevníkov, ale aj vyhľadávače, o obsahu danej stránky. Naozaj sa oplatí venovať ich tvorbe dostatočnú pozornosť.

Čo je to title?

Title (titulok) alebo tiež názov stránky je text, ktorý sa pri vyhľadávaní užívateľom zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v podobe textového odkazu na stránku. Aj na základe toho, čo tento titulok obsahuje, sa užívateľ rozhoduje, či stránku navštívi alebo nie. Titulok totiž vo veľkej miere napovedá, o čom je obsah stránky. Takže ako by mal vyzerať dobrý titulok, ktorý návštevníkov na váš web priláka?

Ako vyzerá dobrý titulok

Ako sme už spomenuli, z hľadiska SEO je titulok mimoriadne dôležitý. Pri jeho tvorbe sa zamerajte najmä na nasledujúce faktory:

1. Základom je správna dĺžka title

Ak chcete, aby sa titulok zobrazoval správne, držte sa pri jeho tvorbe pod 60 znakov. Optimálne je 50-60 znakov. Ak je titulok príliš dlhý, Google ho skráti a na konci uvedie tri bodky. Takže ak chcete, aby bol title zobrazený správne, nepreháňajte to s jeho dĺžkou.

2. Čo s kľúčovými slovami?

Do titulkov jednoznačne patria. Ale v akej miere? Môžete použiť hlavné kľúčové slovo a tiež sekundárne kľúčové slová. Platí však, že v titulku by mali znieť úplne prirodzene. Ideálne je, ak sa vám hlavné kľúčové slovo podarí umiestniť na začiatok titulku. Takto má totiž väčšiu váhu pre Google. A zároveň aj pre užívateľov. Je totiž bežné, že užívateľ titulok len preletí očami a v podstate zaregistruje len prvé slovo, prípadne zopár prvých výrazov.

3. Text titulku musí byť atraktívny pre čitateľa

Tak, aby lákal ku kliknutiu. Titulok totiž píšete hlavne pre svojich zákazníkov, respektíve potenciálnych zákazníkov. Titulky preto píšte tak, aby boli originálne, pútavé, vecné a najmä relevantné. Môžete v nich použiť napríklad vašu konkurenčnú výhodu alebo názov svojej značky, ktorá by klientov mohla prilákať. Samozrejme to platí v prípade, ak ide o silnú a známu značku.

4. Pozor na gramatiku!

V texte titulku nezabúdajte ani na diakritiku, správne skloňovanie a časovanie. Nesnažte sa ho len preplniť kľúčovými slovami. Vo výsledku tak titulok nemusí dávať zmysel. Je dôležité, aby bol prirodzený a gramaticky správny. Keďže máte pri tvorbe titulku obmedzený priestor, snažte sa nepoužívať zbytočné a nič nehovoriace slová.

5. Titulok a meta description musia spolupracovať

A logicky na seba nadväzovať. To znamená, že meta description by mal nadväzovať na titulok a dopĺňať ho.

Čo ešte treba vedieť o titulkoch?

Môže sa stať, že Google vami vytvorený titulok prepíše, respektíve zmení za taký, ktorý považuje za užitočnejší pre užívateľa.

Platí, že titulok patrí medzi najdôležitejšie on-page faktory z hľadiska SEO. Je dobré vytvoriť pre každú podstránku webu vlastný, originálny titulok. Pri rozsiahlych weboch to, samozrejme, nie je možné. Tu môžete použiť nástroje, ktoré generujú titulky a kontrolujú duplicitu. Ak ale máte menší web, oplatí sa tvoriť titulky „ručne“ a každej stránke dať vlastný názov. 

Ak je pre vás dôležité dostať do titlku viacero kľúčových slov, avšak konečný text nedáva zmysle, oddeľte ich zvislou čiarou.

A napokon, neexistuje zaručený spôsob alebo rada, ako tvoriť dobré titulky. Pamätajte, že ich píšete pre zákazníkov a ich cieľom je na prvý pohľad upútať. S vyššie uvedenými tipmi sa vám však určite podarí vytvoriť kvalitný titulok.